Miras Dergisi

Aquinolu Thomas’a göre İncil, yasa ve lütuf

Orta Çağ’ın büyük ilahiyatçısı Aquinolu Thomas’a göre, Eski Antlaşma’nın eski yasası akla uygun olduğu için iyiydi, ancak ilahi lütfa, insanların yasanın emrettiklerini yapabilecekleri ve yasakladıklarından kaçınabilecekleri bir lütfa yer vermediği için kusurluydu. Thomas’a göre bunun nedeni şuydu: Tanrı insanlara kendi güçleriyle yerine getiremeyecekleri bir yasa vermek istemiştir ki, kibirleri yüzünden günah işlediklerine ikna olsunlar ve alçakgönüllü bir hâlde lütfun yardımına koşsunlar. Bu şekilde yasa, Mesih aracılığıyla gelecek olan kurtuluşa hazırlık yapmış oluyordu.

Eski yasanın yetersizliğine rağmen, insan yine de başka bir ilahi yardımla –Mesih’in geleceği vaadine imanla– kurtulabilirdi. Vaat ve yasa Tanrı’nın İsrail’e verdiği karşılıksız armağanlardı. Yasa aracılığıyla insan Mesih’e yönlendirildi; O’nun geleceğine dair vaade iman ederekse kurtuluşa erdi.

Aziz Thomas’ın yasa anlayışına dönecek olursak; ona göre, her yasanın üç boyutu vardı: ahlaki, kültürel ve yargısal. Bu üç boyut İncil’deki üç gruba karşılık gelmektedir: On Emir, Ritüel ve Ahit Kodu. Ancak geriye dönüp bakıldığında, bu üç boyut doğal bir yasanın var olduğu inancıyla ilişkili olarak açıklanabilir. Thomas’a göre eski yasa doğal yasaya yabancı değildir, aksine ona eklenmiştir. Kadim yasanın geçerlilik süresi de doğal yasayla ilişkili olarak belirlenir. Ahlaki kurallar doğal yasaya aittir ve süreleri ebedidir. Yargısal ve kültürel kuralların doğal yasa nedeniyle bağlayıcı güce sahip değildir, ancak sembolik bir karaktere sahiptir ve Mesih’in gelişiyle tamamlanır.

a) İncil
Aquinolu Thomas İncil’den yasa olarak, İsa Mesih’ten de yasa koyucu olarak söz eder; O’nun ilan ettiği yasa öldüren bir yazılı yasa değil, özgürlüğün yeni yasası, içeriği lütuf olan yasadır. Aziz Thomas’a göre:

  • Yeni Antlaşma yasasında esas olan, Mesih’e iman aracılığıyla verilen Kutsal Ruh’un lütfudur.
  • Lütfun kendisi olmayan her şey ikincildir ve bunlar ya lütfu hazırlama ve düzenleme amacıyla ya da lütfun kullanımına ve gelişimine ait olarak lütfun hizmetine konulmuştur. Lütfun manevi kullanımı, erdemli işlerde kendini gösterir.

Yeni yasa aklar; eski yasa ise bunun aksine aklanmamış olanları sadece korkutabilirdi. Aklayan İncil’in yasası değildir; içinde lütuf eksikse bu da öldüren yazılı yasa olur. Eski Antlaşma’da yasa ve lütuf arasındaki ilişki (yazılı) yasa ve vaat biçiminde, Yeni Antlaşma’da ise İncil metni ve Ruh’un lütfu biçiminde ortaya çıkar.

b) Yasanın yerine getirilmesi ve tamamlanması olarak İncil
Eski yasanın aksine, İncil yasası yüreklere bir iman, sevgi ve özgürlük yasası olarak verilmiş, yasayı sevinçle yerine getirme imkânı veren ve insanları sonsuz yaşama götüren Kutsal Ruh tarafından aşılanmıştır. Aralarındaki farklılıklara rağmen Thomas, eski yasa ile İncil yasasını Tanrı’ya doğru aynı hareketin kusurlu ve mükemmel iki aşaması olarak görür.

Yeni yasa eskisini tamamlar ve Mesih’in tutkusu aracılığıyla onu aklar. Bu şekilde, eski yasanın vaat ettiği ve ortaya koyduğu ama yerine getiremediği şeyi gerçekleştirir.

c) Lütuf ve yeni yasa
Yeni yasa lütfun saf içselliğinden mi oluşur, yoksa içinde onu zorunlu olarak Hristiyan’ın dışsal eylemine bağlayan unsurlar var mıdır? Yeni yasa hangi anlamda özgürlüğün mükemmel yasasıdır?

Thomas’a göre yeni yasa bir emir, yazılı bir İncil metni ya da hukuki bir metin değil, yaşayan ve içsel bir dürtü, hayırseverlik aracılığıyla işleyen imanda kendini gösteren Kutsal Ruh’un gücü ve varlığıdır. Buradan, lütfun, ya Kilise’nin sakramentlerindeki mevcudiyetiyle, yani Mesih tarafından bize iletildiği dışsal, algılanabilir işaretlerle ya da lütfun uygun kullanımına giren eylemlerde, yani iman ve hayırseverliğin gerektirdiği eylemlerde, Hristiyan’ın dışsal eylemleriyle gerekli bir ilişkiye sahip olduğu sonucu çıkar.

Thomas, yeni yasanın normatif içeriği içinde ve lütfa göre Hristiyan’ın dış işleri arasında bir derecelendirme kurar: ilahi yasamaya ait olanla Kilise içinde insan belirlemesine tabi olan arasında net bir ayrım yapılır. İlahi emirler kurtuluş için gerekli olana işaret eder ve yükümlülükleri mutlaktır; öte yandan Kilise’nin emirleri, emrettikleri şeyden kaynaklanacak mutlak bir zorunluluk karakterine sahip değildir. Bu nedenle Hristiyan’ın özgürlüğü, yasanın yükümlülüklerinin ve dışsal kısıtlamaların sayısı ve ağırlığı olarak değil, Tanrı’ya hizmette içsel bir kendiliğindenlik olarak anlaşılır.

Thomas’a göre yeni yasa üç açıdan insanın mükemmel özgürlüğünün yasasıdır:

  • Bizi sadece kurtuluş için gerekli olanı yapmaya ve buna aykırı olandan kaçınmaya mecbur eder.
  • Doğal yasayı ve Mesih’in ve elçilerin doktrininde yer alan asgari standartları içerir.
  • Emirlere ve yasaklara özgürce uymamızı ve bağlı kalmamızı sağlar. İman sahibi olanın, Kutsal Ruh’un dürtüsü altında gerçekleştirdiği işler insandan çok Ruh’un işleridir ve bu nedenle işleri yasadan muaftır.

Carlos LOPEZ-HERNANDEZ

Teolog / Revue Communio Dergisi

Yorum Ekle

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bizi takip edin!

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek dergimizle ilgili son güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.